ჩვენ შესახებ

წესები და პირობები

მოგესალმებით,

მადლობა რომ სარგებლობთ ჩვენი საიტის მომსახურებით.

გაცნობებთ, რომ საიტი წარმოადგენს საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის წევრი უძრავი ქონების კომპანიის  „მოდე რეალ ესთეით“ -ის   საკუთრებას,  ამიტომ  ამ სივრცეში თქვენი განცხადების განთავსება განიხილება, როგორც ამ კომპანიასთან  დადებული შეთანხმება საშუამავლო მომსახურების შესახებ, რაც ითვალისწინებს შემდეგს:

1) საიტზე ინფორმაციის განთავსება უფასოა;

2) საიტზე თქვენს მიერ ატვირთული ინფორმაცია  გამოჩნდება მხოლოდ კომპანიის  სახელით;

3) საკონტაქტო ინფარმაციად მითითებული იქნება  კომპანის ერთ-ერთი აგენტის  რეკვიზიტები;

4) თქვენ შეგიძლიათ თვითონ აირჩიოთ აგენტი, ან ამას განზაღვრავს კომპანიის მენეჯერი;

5) თუ კომპანია გაყიდის თქვენს მიერ საიტზე ატვირთულ ინფორმაციას, თქვენ წარმოგექმნებათ ვალდებულება  გადაუხდოთ მას  გაყიდული   ქონების ღირებულების 3%.

6) თუ კომპანია გააქირავებს თქვენს მიერ საიტზე ატვირთულ ინფორმაციას, თქვენ წარმოგექნებათ  ვალდებულება  გადაუხადოთ მას 1 წლიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში 1 თვის ქირის  საზღაური, ნაკლები დროით გაქირავების შემთხვევაში, შესაბამისად  პროპორციულად.